Bild hämtad från "Plantae et papiliones rariores" av Georg Dinoysius Ehret (London, 1748-1759).

Rariteter

Böcker tryckta före 1800 och material av högt vetenskapligt värde förvaras i klimatanpassade magasin. Dessa böcker får läsas i universitetsbibliotekets specialläsesal eller i vissa fall på övervakad plats.

Det finns en utställningsmonter, på entréplanet, i Frescatibiblioteket där du  kan se ett urval av våra specialsamlingar. Välkommen!

 

 

Kontakt

Tommy Westergren
e-post: sub_specialsamlingar@su.se
telefon: 08-120 768 35

 

 

 

 

 

Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek (KVAB) med Bergianska biblioteket

Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) har deponerat sin äldre boksamling på Stockholms universitetsbibliotek. Här ingår naturvetenskaplig litteratur från 1400-talets slut och framåt.

Sök i Kungl. Vetenskapsakademiens katalog fram till 1963

Kungl. Vetenskapsakademiens arkiv finns på Centrum för vetenskapshistoria på KVA.

Bergianska biblioteket finns förtecknad i handskriven katalog:
Catalogus librorum Bibliotheca Bergianæ, A-L
Catalogus librorum Bibliotheca Bergianæ, M-Ö 

 

Humanistiska bibliotekets raritetssamling

Universitetsbiblioteket har äldre och rara böcker och handskrifter från 1400-talets slut och framåt. Endast en mindre del av dessa samlingar är katalogiserade i Libris. Hittar du inte vad du söker där, kontakta Specialsamlingar.

 

Kartor

Stockholms universitetsbibliotek har stora kartsamlingar. Där ingår bland annat äldre ekonomiska kartor, de så kallade häradskartorna och ett stort antal atlasverk från 1600-talet och framåt.

En del av kartmaterialet finns sökbart via sökrutan på bibliotekets startsida och i Kungl. Vetenskapsakademiens inskannade kortkatalog.

Här hittar du Kartrummet, skannade kartor från Stockholms universitetsbiblioteks specialsamlingar.

 

Övriga sammanhållna specialsamlingar

Länk till lista över övriga specialsamlingar A-Ö: Lista i Libris