EU-information i biblioteket

De flesta av EU:s publikationer hittar du i elektronisk form via EU:s webbportal. Litteratur om EU hittar du vid sökning på bibliotekets startsida. På entréplanet i Frescatibiblioteket finns också en hylla med informationsmaterial att ta del av.

Kontakt

Lena Söderberg, EDC-kontakt

Här nedan får du vägledning om:

Sverige i EU

Du som har allmänna frågor om EU eller frågor om dina rättigheter och möjligheter i Europa har möjlighet att vända dig till något av följande informationsställen:

 • EDIC är en organisation med Europa Direktkontor över hela Europa, också i Sverige. Här kan du som allmänhet ställa dina frågor om EU.
 • Riksdagens EU-information har riksdagens uppdrag att ge opartisk och allsidig information om EU, det svenska medlemskapet och EU-arbetet i riksdagen.
 • EU-nämnden är ett organ i Sveriges riksdag där riksdag och regering samråder i EU-frågor.
 • I Europahuset på Regeringsgatan har Europaparlamentet sitt informationskontor och EU-kommissionen sin representation i Sverige.
 • Folkrörelsen Nej till EU är en partipolitiskt obunden medlemsorganisation som verkar för att Sverige ska lämna EU.

Tillbaka till toppen

Forskning om Europa och EU

Forskning bedrivs både om EU och inom EU vid bland annat universitet, forskningsinstitut och myndigheter. Nedan listas några viktiga ingångar till europaforskningen.

 •  AEI Archive of European Integration är ett elektroniskt arkiv för forskningsmaterial inom ämnet europeisk integration och sammanslutning.
 • SIEPS är en statlig myndighet som tar fram forskningsbaserade analyser i europapolitiska frågor.
 • Europaperspektiv är ett nätverk för svenska universitets institutioner för ekonomi, juridik och statsvetenskap inom europaforskningen.
 • European Policy Institutes Network är ett nätverk av europeiska forskningsinstitut inom europaforskning som vill bidra till debatten om Europas framtid.

Tillbaka till toppen

EU:s lagstiftning

 •  EUR-Lex är den databas där all EU-rätt samlas. Där finns också EU:s officiella tidning, lagstiftningsprocessen, rättspraxis samt medlemsländernas nationella lagstiftning.
 •  Tillämpning av EU-lagstiftningen - EU-kommissionen är den institution som ansvarar för att EU:s lagstiftning tillämpas i medlemsländerna.
 •  European e-justice - E-juridikportal som samlar relevant rättsinformation.

Tillbaka till toppen

Publikationer

Hos EU Bookshop hittar du bland annat böcker, broschyrer, affischer, kartor och tidskrifter om EU:s politik och verksamhet från 1952. Där kan du beställa trycksaker. Mycket av materialet går kostnadsfritt att ladda ner som pdf.

Tillbaka till toppen

Termer och guider på flera språk

 • EuroTermBank  är ett projekt som fokuserar på att harmonisera och bekräfta arbetet med terminologin i nya medlemsländer. De förmedlar erfarenheter från flera terminologinätverk i EU.
 • IATE, Inter-Active Terminology for Europe är EU:s inter-institutionella terminologidatabas. Här ingår alla existernade terminologidatabaser som finns inom EU:s översättningsservice.

Tillbaka till toppen

EU-nyheter

 

 

 

Du kan följa nyhetsflödet från EU direkt på webben eller via sociala medier. Det finns också flera webbtidningar som helt fokuserar på EU.

 • I EU Newsroom får du de senaste nyheterna från EU genom pressreleaser och uttalanden från alla EU:s institutioner och organ.
 • Med detta sökverktyg hittar du konton med EU-innehåll på olika sociala medier.
 • EUobserver är en oberoende webbtidning som innehåller EU-relaterade nyheter och information.
 • Europaportalen är en svensk webbtidning om EU och Europa.

Tillbaka till toppen

EU-statistik

För dig som söker statistik om EU och Europa är databasen Eurostat den viktigaste ingången. Där finns statistik om EU men också om samtliga medlemsländer, EFTA-länder och kandidatländer.
Eurostat är nyckeln till EU statistik
SCB Statistiska Centralbyrån har också en ingång till EU-statistik i sin internationella statistik.

Tillbaka till toppen