Skapa en pinkodsinloggning

Böcker som står på hyllan i biblioteket hittar du själv, genom att söka i vår katalog på www.su.se/bibliotek. Här finns en karta där du kan hitta bokens placering i biblioteket.

För att göra ett omlån:

  • Logga in på Mitt bibliotekskonto
  • Klicka på "lån"
  • De böcker som är möjliga att låna om har en länk "låna om själv" i anslutning till återlämningsdatumet.
  • Klicka på länken och du får ett nytt återlämningsdatum.
  • Finns ingen länk är det kö på boken, och det är inte möjligt att låna om.

Återlämna böcker

Du återlämnar universitetsbibliotekets böcker i Frescatibibliotekets återlämningsmaskin. Du kan också återlämna böcker på våra enhetsbibliotek. Det finns ett bokinkast precis utanför entrédörrarna som är tillgängligt när Frescatibiblioteket är stängt men när universitetsbyggnaden är öppen och en boklåda utomhus dygnet runt.

Placering av lådan