Du behöver ha ett aktivt universitetskonto för att använda e-böckerna. Studenter och anställda vid universitetet kommer åt dem hemifrån också. Antalet samtidiga användare kan vara begränsat för vissa böcker.

Du hittar e-böckerna vid sökning på bibliotekets startsida. Inne på den e-boksplattform där boken finns kan du också söka i bokens innehåll.

Ladda ner copyright-skyddade böcker

På vissa e-boksplattformar är böckerna försedda med copyrightskydd. Det kallas DRM (Digital Rights Management) och innebär att förlagen använder olika tekniker för att kontrollera spridning och användning av innehållet.

Om du vill ladda ner skyddade böcker för att läsa när du inte har uppkoppling måste du ofta göra följande.

  1. Skapa ett Adobe ID
    Det är gratis och du kan använda ditt ID i flera program eller appar.
  2. Ladda ner ett program eller en app för e-boksläsning
    För att läsa på dator, ladda ner Adobe Digital Editions (gratis). För att läsa på mobil eller läsplatta, ladda ner till exempel appen Bluefire reader (gratis, finns i App store och Google play).
  3. Aktivera ditt Adobe ID i det program eller den app du vill använda för att läsa böckerna. Det behöver du bara göra första gången.
  4. Skaffa personligt konto på e-boksplattformen
    Du skapar kontot själv och det behövs utöver ditt universitetskonto. Universitetskontot visar att du är behörig att läsa e-böckerna, medan ett personligt konto behövs på några plattformar för att du ska kunna ladda ner copyright-skyddade böcker på den plattformen.

Olika villkor och funktioner

Användningsvillkor, funktioner och format varierar från bok till bok. Det beror på vilket förlag som ger ut boken och vilken plattform den finns på. Det kan till exempel finnas begränsningar för nedladdning och utskrifter eller olika möjligheter att skapa bokmärken och göra noteringar i böckerna. Vad som gäller för en specifik bok får du veta i gränssnittet när du använder boken eller i hjälptexterna på den plattform där boken finns.

Böckernas format

Det vanligaste formatet för böckerna är PDF men även EPUB och HTML förekommer. I databaser med äldre digitaliserad litteratur kan böckerna vara i olika bildformat som JPEG, GIF och TIFF.