Det går inte att reservera böcker som finns tillgängliga i hyllan. Du måste själv besöka biblioteket och låna boken.

En kort film om hur du söker kurslitteratur i katalogen och hittar på hyllan.