Regler och priser för fjärrlån av artiklar

Vi skannar in artiklar beställda ur tryckta tidskrifter och levererar dem via e-post till svenska, offentligt finansierade bibliotek. Artikeln måste skrivas ut och lämnas till låntagaren i pappersform enligt gällande lagstiftning.

Övriga bibliotek kan få artiklar kopierade alternativt utskrivna och skickade med vanlig post.

Pris

  • Svenska, statliga bibliotek: 100 kr för 1-20 s., 200 kr för fler än 20 s., 300 kr för fler än 50 s.
  • Alla andra bibliotek: 150 kr för 1-20 s., 300 kr för fler än 20 s., 350 kr för fler än 50 s.

Regler för fjärrlån av böcker

  • Lånetid för monografier: 28 dagar garanterad lånetid. Max 25 automatiska omlån om ingen annan låntagare köar.
  • Reservation: Reserveras titeln måste boken omedelbart lämnas tillbaka, om den garanterade lånetiden överskridits.
  • Böcker märkta med EJ HEM får endast lånas ut som läsesalslån av det inlånande biblioteket.
  • Rariteter, folianter, referensböcker, kurslitteratur, barnlitteratur och böcker från slaviska samlingen lånas inte ut.
  • Tidskrifter - endast kopiering.
  • Examensarbeten och uppsatser finns inte på biblioteket. Kontakta respektive institution.

Kontakt för fjärrutlån

E-post till ill.sub@su.se.

Är du forskare eller studerande vid Stockholms universitet och vill beställa fjärrlån loggar du in på Mitt bibliotekskonto.