Du kan ersätta en bok som tappats bort eller skadats genom att köpa in ett nytt exemplar av samma, eller senare upplaga, och lämna till informationsdisken på biblioteket. Detta brukar vara det billigaste alternativet för att ersätta en bok. Om du inte kan köpa boken på egen hand ersätter du boken genom att betala en schablonkostnad på 600 kronor. Eventuella förseningsavgifter som uppkommit måste också betalas.

En bok som inte återlämnats på 30 dagar efter återlämningsdatum anses borttappad. Du kommer då att påföras 600 kronor i avgift för varje borttappad bok. Återlämnas boken återstår endast förseningsavgiften att betala.