Hur du som student, forskare eller besökare i biblioteket får använda innehållet regleras genom avtal med respektive leverantör. Användningsvillkoren kan alltså variera beroende på leverantör, men generellt har du rätt att använda bibliotekets e-resurser för eget bruk, i studie- och forskningssyfte.

Du får

  • Skriva ut och kopiera enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt
  • Ladda ner enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt 
  • Skicka enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till dig själv

Du får ofta

  • Som lärare använda enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt i kurskompendier (tryckta eller elektroniska)
  • Som forskare, i vetenskapligt syfte, dela med dig av enstaka artiklar, kapitel eller kortare avsnitt till kollegor vid andra institutioner (”scholarly sharing”)
Ofta är detta tillåtet enligt de standardiserade avtalen från stora internationella förlag. Fråga oss på biblioteket vilka villkor som gäller för respektive leverantör.
 

Du får inte

  • Skriva ut eller ladda ner hela tidskriftsnummer eller böcker
  • Systematiskt ladda ner eller skriva ut stora mängder material
  • Lägga upp eller sprida upphovsrättskyddat material
  • Sälja eller vidaredistribuera material. Det är aldrig tillåtet att använda materialet i kommersiella syften.