Introduktion och lärandemål

Här ges en introduktion till filmserien.

 

 

Söka artiklar och böcker

Lär dig hur du söker efter artiklar och böcker genom bibliotekets hemsida. Du får också tips på vad som är bra att tänka på när du söker efter artiklar.

 

 

Kritiskt tänkande

Utifrån sex frågor lär du dig hur du kan förhålla dig källkritisk till den information som du hittar.

 

 

Referenshantering

En kort introduktion till referenshanteringsprogrammet Zotero.

 

 

Texten och referensen

Här får du tips på hur du skriver ett referat och vad du ska tänka på då du refererar till andra texter.

 

 

Fördjupa dina kunskaper

Om du vill ha mer hjälp med att söka information är du välkommen till bibliotekets sökhandledning.