Tänk kritiskt om akademisk information

Vem har skrivit?

Var kommer författaren från? Vad har hen publicerat tidigare? Gör efterforskningar!

Vem står bakom?

Vilket förlag ger ut informationen? Vad är det för sorts tidskrift/skriftserie? Kommer det från en myndighet?

Målgrupp?

Vem är materialet skrivet för? Varför är det presenterat just här?

Är det relevant?

När är det publicerat? Finns det mer aktuellt material? Är materialet relaterat till ditt ämnesområde?

Vetenskaplig struktur?

Finns det abstract, bakgrund, metoddel, resultat, diskussion och referenslista? Refereras det till tidigare forskning?

Kvalitetskontrollerat?

Är materialet sakkunniggranskat? Finns det annan redaktionell kontroll?