Snabbmeny

Tidskrifter och dagstidningar

ArtikelSök: Referenser till artiklar i cirka 1300 svenska tidningar och tidskrifter. Fulltextlänkar till ett fåtal dagstidningar.

Mediearkivet: Artiklar från cirka 900 tidningar och tidskrifter, till exempel Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Computer Sweden, Affärsvärlden. Artiklar finns inlagda som längst tillbaka till 1981, men med olika startår för respektive dagstidning och tidskrift.

Tillbaka till toppen

Publicering vid svenska lärosäten

DiVA vid Stockholms universitet: Forskningspublikationer och studentuppsatser från Stockholms universitet. I databasen hittar du allt som universitetets forskare publicerat sedan 2007, i vissa fall med fulltexter.

SwePub: Samlad ingång till de forskningspublikationer som finns registrerade i de svenska lärosätenas publiceringsdatabaser. De forskningspublikationer som registreras i DiVA, ingår i SwePub.

Uppsök: Söktjänst för svenska examensarbeten och studentuppsatser i fulltext som skrivs på svenska universitet och högskolor.

Tillbaka till toppen

Juridiska söktjänster

InfoTorg Juridik-Rättsbanken: Under fliken Sök i Rättsbanken går det att söka efter artiklar. Här hittar du referenser till artiklar från flera svenska juridiska tidskrifter, SOU, samt omfattande lagkommentarer.

Juno (tidigare Karnov och Zeteo): Innehåller artiklar i fulltext från tidskrifterna

  • Insolvensrättslig tidskrift (2016-),
  • Juridisk publikation (2009-),
  • Ny Juridik (1994-),
  • Skattenytt (1990-),
  • Svensk juristtidning (1990-),
  • Svensk skattetidning (1991-),
  • Upphandlingsrättlig tidskrift (2014-),

samt avgöranden, europarätt, förarbeten, författningar, kommenterad lagstiftning, oftast med länkar till förarbeten, lagkommentarer och rättspraxis.

Tillbaka till toppen