Låneregler

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Bibliotek
  4. Låna
  5. Låneregler

Bibliotekets låneregler

När du lånar vid Stockholms universitetsbibliotek förbinder du dig att följa lånereglerna.

Användningsvillkor för e-resurser

Biblioteket sluter avtal med många leverantörer av e-böcker, e-tidskrifter och databaser. Med några få undantag är e-resurserna tillgängliga inom hela Stockholms universitets nät och med distansåtkomst för studenter och anställda. Övriga besökare har tillgång på plats i biblioteket.

Vanliga frågor om lån