Ett studieavbrott, till skillnad från studieuppehåll, innebär att du har tänkt att avsluta dina studier helt och hållet.

Studieavbrott innebär att du förlorar din plats på utbildningen och måste söka in på nytt via antagning.se om du vill återuppta dina studier.

Om du vill avbryta dina studier ska du så snart som möjligt anmäla ett studieavbrott till institutionen. Avbrottet börjar alltid gälla från den dag du anmält avbrottet. Det går inte att anmäla avbrott retroaktivt om du inte kan styrka att avbrottet skett tidigare.

Tänk på att också anmäla studieavbrott till CSN om du har studiemedel, annars kan du bli återbetalningsskyldig.

Avbrott på fristående kurs

Ange namn, personnummer, kurs och vilket datum du tänkt avbryta kursen till din kursadministratör och lärare via mejl eller telefon. Kontaktuppgifter finner du på kurshemsidan.

Tidigt avbrott

Om du gör ett tidigt avbrott på kurs (senast tre veckor från kursstart) kan du själv lägga in avbrottet via Ladok för studenter.
Om du är nyantagen lämnar du återbud via www.antagning.se senast tre veckor efter terminsstart.

Anmäla avbrott på program

Ladda ner och fyll i blanketten Blankett för anmälan om studieavbrott på program (42 Kb)

Du öppnar och laddar ner pdf:en i Adobe Acrobat. I Adobe kan du sedan klicka på "fyll i och signera" för att fylla i blanketten direkt. Sedan kan du mejla ifylld pdf (bifoga fil) till e-post: registrator@buv.su.se

Du kan också välja att skriva ut blanketten och fylla i för hand och sedan scanna den och mejla till samma adress som ovan.

Om du läser ett lärarprogram vid en annan institution än Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ska du skicka blanketten till din programansvariga institution. Postadress finns på själva blanketten.

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen är programansvarig institution för lärarprogram med inriktning mot förskola och fritidshem. Blanketten gäller även för institutionens masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap och förskoledidaktik.