Studentinflytande och utvärdering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Centrum för barnkulturforskning
  4. Utbildning
  5. Studieinformation
  6. Studentinflytande och utvärdering

Studentinflytande och kursvärdering

Efter varje avslutad delkurs/kurs görs både muntliga och skriftliga kursvärderingar där studenterna får tycka till om kurslitteratur, upplägg och examination. Kursvärderingarna är oerhört viktiga för utvecklingen av Centrum för barnkulturforsknings kurser. Kursvärderingarna kommenteras av kursansvarig samt lärare och en kursrapport sammanställs för varje kurs. Kursrapporten publiceras  på respektive kurs Athena-sida för studenterna att ta del av en tid efter att kursen avslutats.

Kontakt

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Besökstid/telefontid: Enligt överenskommelse.

Studievägledning
Moa Wester: moa.wester@barnkultur.su.se

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Plan 4, rum 406

Postadress:
Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Terminstider

VT20 (2020-01-20 - 2020-06-07)

Terminsdel A: 20/1
Terminsdel B: 20/2
Terminsdel C: 23/3
Terminsdel D: 4/5

HT20 (2020-08-31 - 2021-01-17)

Terminsdel A: 31/8
Terminsdel B: 1/10
Terminsdel C: 3/11
Terminsdel D: 3/12