Underlag: Elektronisk enkät, skriftliga, individuella kursvärderingar samt muntlig kursvärdering i grupp efter respektive delkurs.

 

Delkurs 1  Teori och elementär forskningsmetodik

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Kursen fungerar bra med varierade föreläsningar. Studenterna efterfrågar fler föreläsningar, några önskar mer metodorientering och -tillämpning.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Kurslitteraturen fungerar bra. Några studenter har specifika, men olika, synpunkter på vissa böcker.

Kursen i relation till kursmålen

Kursen motsvarar i stort sett kursmålen.

Examinationsformer

Bra med examinationsuppgifter som kopplar ihop teori, metod och empiri. Några studenter har specifika, men olika, synpunkter på vissa moment (alternativa uppgifter, tydligare instruktioner, fler praktiska metoduppgifter).

Övriga synpunkter

Lärorikt med praktiska övningar och exempel vad gäller metoder. Fler undervisningstillfällen önskas. Mycket bra föreläsningar. Litteraturlistan kan ses över.

Förslag på åtgärder och uppföljning

Översyn av innehåll, schema och kurslitteratur.

 

Delkurs II  Fördjupningsstudium – individuell läskurs

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Kursen fungerar bra med mycket tid för inläsning. Något mer seminarietillfälle efterfrågas.

Kurslitteratur (omfång, innehåll)

Bra med individuellt val av kurslitteratur som innefattar 1 obligatorisk doktorsavhandling.

Kursen i relation till kursmålen

Kursen motsvarar kursmålen.

      Examinationsformer

Examinationsformen fungerar bra.

      Övriga synpunkter

En student menar att arbetet med uppsatsen (inkl- handledning) hade kunnat påbörjas tidigare.

      Förslag på åtgärder och uppföljning

  •  

 

Delkurs III  Uppsatskurs

Kursens upplägg (arbetsformer, föreläsningar, seminarier)

Studenterna är mycket nöjda med terminens och delkursens struktur och upplägg, men önskar tydligare instruktioner och fler föreläsningar.

Kursen i relation till kursmålen

Studenterna menar att kursen motsvarar kursmålen.

Handledning

Studenterna är mycket nöjda med hur handledningen fungerat.

Examinationsformer

Har fungerat bra.

Övriga synpunkter

Enstaka synpunkter om att terminen i stort sett varit bra och att man kanske kunde se över litteraturen. Studenterna kommer att bära med sig: ”Teorier, perspektiv, metodkunskap mm”; ”Allt man fått genom föreläsningar och diskussioner”; ”Det har varit jättekul och lärande att läsa Barnkultur. Det har varit intressant att lära mig nya saker och lärarna har varit väldigt trevliga och hjälpsamma”.

Förslag på åtgärder och uppföljning

      Viss revidering av kursen görs inför ht-16.