Upplägg

Bra upplägg och struktur. Studenterna har mycket yrkeserfarenhet vilket berikar diskussionerna. Barn och bild saknas.

Litteratur

Litteraturen är intressant och relevant. För vissa moment uppfattas litteraturen som ganska omfattande.

Undervisning

Bra och välplanerade föreläsningar med diskussioner. Inspirerande föreläsare. Tyvärr ställdes en föreläsning in p g a sjukdom. En student önskar tre-timmars föreläsningar (i stället för två-timmars).

Examination

Intressanta uppgifter och examinationsformen uppskattas. Feed-back från examinatorerna uppskattades.

Övrigt

Många studenter tackar för trevlig bemötande från CBK.

Förslag på åtgärder – och uppföljning

Ht- 13 kommer kursen att ges som distanskurs. En student föreslår att man då kan lägga in mer tid för fördjupade diskussioner. Ett par studenter önskar en fortsättningskurs på deltid.