Allmänt

Studenterna är positiva till kursens upplägg och struktur, många tackar för en inspirerande och givande kurs: ”Jag tycker att kursen var väldigt intressant och en bra uppföljning på kursen innan. Jag hoppas att det blir fler kurser på CBK för jag har tyckt om era kurser. Både på sättet som ni valt att strukturera upp kurserna samt det faktum att ni förser alla deltagarna med en handledare inför examinationen. Som sagt, mycket spännande och roliga kurser har det varit under hösten och jag hoppas få studera hos er eller möta er på annat sätt igen! Tack för en givande termin hos er på CBK!”; ”Sammantaget med den tidigare kursen tycker jag att du tillsammans med övriga lärare och mina klasskamrater öppnat upp ett nytt intresseområde för mig, nämligen barns kultur som väldigt viktig! Att artikel 31 är minst lika viktig (typ :)) som artikel 2, 3, 6 eller 12. Jag har fått nytt perspektiv på betydelsen av kultur i alla dess former - väldigt givande…”; ”Tack för en bra kurs! Den har gett fördjupad kunskap kring barns villkor, där komplexiteten i begreppen som rör barnkultur fått problematiseras.”

Litteratur

Studenterna är nöjda med litteraturen (men få synpunkter på detta, det är ganska mycket val av eget val av referenslitteratur utöver den obligatoriska litteraturen).

Grupparbete – seminarier

Många uppskattade seminarier med förberedda instuderingsfrågor. Några tyckte man kunde lägga in fler seminarier och schemalagda grupparbetstider (som på kursen i Barnets rättigheter som föregick denna kurs): ”Då det inte var så många seminarietillfällen skulle jag föreslå att studenterna träffas gruppvis och diskussion av litteraturen i anslutning till seminariet. ”

Examination

Examinationsuppgiften är fri inom givna ramar, varje student tilldelas en handledare som stöd, vilket uppskattas: ” Det har varit en inspirerande kurs och där examinationsformen med handledare har varit utvecklande både för tanke och det akademiska skrivandet.”; ”Jag har lärt mig massor av min handledare. Det är en bra form tycker jag för man får chans att diskutera mer enskilt med er när ni handleder.”

Examinationen avslutas med en slutkonferens där studenternas papers diskuteras, något som också uppskattas (även om det kan kännas nervöst innan): ”Vet att många i klassen var nervösa över att få synpunkter på sin tenta vid det sista seminariet. Det föll dock ut väldigt bra tycker jag såhär i efterhand.”

Åtgärder för ht-14

Inför schemaläggningen ska eventuellt schemalagda gruppträffar och ytterligare seminarier diskuteras.