Du som har antagits till någon av våra kurser i höst: Om du avser att utnyttja din studieplats måste du registrera dig.

Registrering sker genom personligt besök. Medtag legitimation och antagningsbesked. Om du är förhindrad att registrera dig under angiven tid - vänligen meddela oss detta via e-post: cbk@barnkultur.su.se senast den 19 augusti.

Om du inte registrerar dig på angiven tid och om du inte meddelar oss tolkas detta som om du avsäger dig din studieplats.

Tider för registreringar för hösten 2011:

REGISTRERING BARNKULTUR I
Måndag 22 aug kl. 13-15. Expeditionen rum D876. Plan 8, Södra huset, hus D, Frescati.

REGISTRERING BARNKULTUR I SAMTID
Onsdag den 31 augusti kl. 16.30-17.30. Expeditionen rum D876. Plan 8, Södra huset, hus D, Frescati.

REGISTRERING FRISTÅENDE 7,5 HP-KURSER (dvs. Barnets och barndomens historia, Barns språk, lek, samspel och kamratkulturer, Estetiska uttryck i barnkultur samt Barnkultur i det senmoderna samhället)
Måndag 22 augusti kl. 10-12. Expeditionen rum D876. Plan 8, Södra huset, hus D, Frescati.

REGISTRERING KANDIDATKURS
Tisdag den 23 aug kl. 10-12. Expeditionen rum D876. Plan 8, Södra huset, hus D, Frescati.

REGISTRERING MAGISTERKURS (NYA MAGISTRAR)
Måndag den 29 augusti kl. 14-15. Expeditionen rum D876. Plan 8, Södra huset, hus D, Frescati.

REGISTRERING BARNETS RÄTTIGHETER SOM TVÄRVETENSKAPLIGT OMRÅDE 1
I samband med kursstart den måndag den 5 september kl. 15.00, sal D289, plan 2, Södra huset, hus D, Frescati.