I varje kurs finns kortare kompendietexter vilka finns tillgängliga på din kurs Mondo-sida. I kurslitteraturlistan framgår vilka titlar det gäller.

CBK:s egna skriftserie ingår i de flesta av våra kurser. Skrifter som återfinns i din kurslitteraturlista kan köpas på Akademibokhandeln Frescati.

 

Texter, artiklar, rapporter för nedladdning:

* Konventionen om barnets rättigheter, Utrikesdepartementet, 2006. Finns här.

* Thavenius, Jan: "Den radikala estetiken" I: Magnus Persson och Jan Thavenius (red.) Skolan och den radikala estetiken. Malmö Högskola: Rapporter om utbildning, 1/2003, s. 44-79. Finns här.

* Roger Hart: Children's Participation. From Tokenism to Citizenship, Innocenti Essays, nr 4, Unicef, 1992. Finns här.