Hur du gör en sen anmälan

Du gör en sen anmälan på samma sätt som vid ordinarie ansökningsperiod via www.antagning.se

Om du är behörig till de utbildningar du sökt, rangordnas din anmälan efter det datum du anmälde dig. Sena anmälningar handläggs löpande och det kan dröja ända fram till kursstart innan du får besked om antagning.
Läs mer om sen anmälan

Vit pion

Utbildningar öppna för sen anmälan

Nedan hittar du våra utbildningar som är öppna för anmälan. Anmälan stänger en vecka innan kursen eller programmet startar. Anmälan kan dock komma att stänga tidigare om det finns tillräckligt många sökande. Anmäl dig därför så fort som möjligt när anmälan öppnar för att öka dina chanser att få en plats.

Webbaserad undervisning under vårterminen 2021

Alla utbildningar vid Centrum för barnkulturforskning/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen kommer ha helt webbaserad undervisning under första delen av vårterminen (period A och B). Beslut om undervisningen för senare delen av vårterminen (period C och D) kommer fattas senare och meddelas i god tid till alla berörda studenter.

Läs mer om anpassningar av undervisningen på BUV-institutionen på grund av coronaviruset.

Fristående kurser på grundnivå

Barnkulturens transmedialitet, 7,5 hp, B.

 

Fristående kurser på avancerad nivå

Barnets bästa i barnkulturen, 7,5 hp, 50%, C-D.

När på terminen startar utbildningen?

Se datum för terminen och de fyra terminsdelarna (A, B, C och D).