CBK ger ingen direkt yrkesutbildning men kurserna har visat sig vara särskilt givande för yrken som exempelvis förskollärare, barnskötare, fritidsledare, grundskollärare, specialpedagoger, museilärare, konstpedagoger, kommunalt/statligt anställda inom barnkulturområdet, barnbibliotekarie samt arbete inom barnradio, barn-TV, tidskrifter med inriktning på barn m.m.