Utbildningen vid Centrum för barnkulturforskning kan vara av stor glädje och nytta för alla yrkeskategorier där man på ett eller annat sätt arbetar inom barnrelaterade områden. CBK ger ingen direkt yrkesutbildning men kurserna har visat sig vara särskilt givande för yrken som exempelvis förskollärare, barnskötare, fritidsledare, grundskollärare, specialpedagoger, museilärare, konstpedagoger, kommunalt/statligt anställda inom barnkulturområdet, barnbibliotekarie samt arbete inom barnradio, barn-TV, tidskrifter med inriktning på barn m.m.

Ta gärna del av tidigare studenters berättelser om hur kurserna vid CBK har varit dem behjälpliga i deras yrkesliv.