Arbete & karriär

Vad kan man arbeta med?

Utbildningen vid Centrum för barnkulturforskning kan vara av stor glädje och nytta för alla yrkeskategorier där man på ett eller annat sätt arbetar inom barnrelaterade områden. CBK ger ingen direkt yrkesutbildning men kurserna har visat sig vara särskilt givande för yrken som exempelvis förskollärare, barnskötare, fritidsledare, grundskollärare, specialpedagoger, museilärare, konstpedagoger, kommunalt/statligt anställda inom barnkulturområdet, barnbibliotekarie samt arbete inom barnradio, barn-TV, tidskrifter med inriktning på barn m.m. 

Kontakt

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Besökstid/telefontid: Enligt överenskommelse.

Studievägledning
Kontakta cbk@barnkultur.su.se för information om studievägledning

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Plan 4, rum 406

Postadress:
Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm