Anna från Frost. Av: Sally

BARNKULTUR

Vad är barnkultur egentligen - och enligt vem?

Det akademiska ämnet Barnkultur diskuterar och problematiserar begreppet barnkultur ur flera olika perspektiv. CBKs utbildningar ger verktyg för att analysera estetiska uttryck för barn och barns upplevelser av kultur, tränar kritiskt tänkande och ger en bred kunskap om barns rättigheter och möjligheter att ta del av kulturlivet.

> Läs mer om alla våra kurser och program.

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan

Antagningen inför hösten öppnar 15 mars. I höst erbjuder vi både kortare och längre, campusförlagda och distansbaserade kurser.  Klicka på respektive länk  nedan för mer information och anmälan.

Grundnivå

Avancerad nivå

Övrigt kursutbud