För mer information kontakta oss på cbk@barnkultur.su.se.

Astrid Lindgren-staty i Stockholm
Astrid Lindgen-staty i Stockholm. Foto: Maria Groth/mostphoto

Det gamla magisterprogrammet

Nedan finns information om upplägget för det tidigare magisterprogrammet. Länk till utbildningen i den digitala kurskatalogen finns här.

Centrum för barnkulturforskning erbjuder en magisterutbildning i barnkultur om 60 hp. Behörig är den som studerat 90 hp i ämnet barnkultur inklusive självständigt arbete om 15 hp. I programmet ingår ett examensarbete om 15 hp samt möjlighet att välja en praktikkurs om 15hp. Vi ser fram emot att examinera ännu fler barnkultur-magistrar!

Magisterprogrammets övergripande mål är att erbjuda en tvärvetenskapligt orienterad utbildning om barnkultur med en tydlig förankring i det omgivande samhället. Utbildningen syftar till att presentera och diskutera aktuella forskningsfält, teoretiska ansatser och fördjupade metodinriktningar relevanta för ämnesområdet barnkultur, ge vidgade och fördjupade kunskaper kring ett självvalt forskningsområde samt utveckla förmågan att tillämpa vetenskaplig metodik genom ett självständigt uppsatsarbete om 15 hp. Dessutom ger utbildningen möjlighet till en praktikperiod motsvarande 15hp.

Största delen av utbildningen sker i en liten studiegrupp med nära kontakt till dina handledare och lärare. Du kommer att möta studenter som är i olika faser av sin utbildning  vilket skapar goda förutsättningar för intressant utbyte med andra studenter samt nätverkande.

Som magisterstudent i barnkultur får du ta del av en utbildning som är helt unik i Sverige, ingen annanstans kan du studera till magister i  barnkultur!

Utbildningsgången ser olika ut beroende på studietakt och till viss del på önskemål. Kontakta oss för att diskutera vad som passar dig bäst.

Vad läser man?

I programmet ingår följande kurser:

Termin 1:

Termin 2:

  • Självständigt arbete inom barnkultur, 15 hp (kursplan) samt
  • Handledd praktik inom barnkulturområdet, 15 hp (kursplan)

          eller

  • kurser om 15 hp valda i samråd med föreståndare för Centrum för barnkulturforskning. Observera att studenten själv måste söka kurser om detta alternativ väljs!