Grundnivå

Det är också möjligt att läsa de två första delkurserna på Barnkultur II som fristående 7.5 hp-kurs:

Avancerad nivå

Övrigt kursutbud

  • Barnkultur i samtid (period A-B) Ges enbart för studenter på Kandidatprogram i estetiska ämnenas didaktik - Drama/teater på Instituionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik.
  • Barnkulturens estetiska uttryck (period D) Ges som valbar kurs för studenter på Förskolärarprogrammets termin 5 på Barn och ungdomsvetenskapliga instituionen.
  • Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, 7,5 hp, 50% på distans (period A-B). Kursen ges endast Masterprogrammet i förskoledidaktik på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen men kan läsas som fristående kurs på höstterminerna, då dock inte på distans.