Kurserna på grundnivå är fristående i betydelsen att de inte ingår i ett program. Dock råder en tydlig uppbyggnad av kunskap avseende förståelse för och insikt i kulturyttringar för, av, med och bland barn från grundläggande till fördjupad nivå. Om du studerat Barnkultur I samt Barnkultur II och fortsätter på Barnkultur kandidatkurs kan du välja barnkultur som ditt huvudämne i en kandidatexamen.

I vänsterspalten kan du klicka dig vidare till våra kurser på grundnivå.

Undervisning

Undervisningen på våra dagtidskurser är främst förlagd till måndagar och onsdagar mellan kl. 10.00 till 15.45. Vanligtvis sker undervisningen i seminariesalarna i södra huset. Schema och litteraturlista finns tillgängligt här på webben ca 2 månader före kursstart. Studierna består till största delen av självstudier, varför det är viktigt att du tidigt försöker finna en studieteknik och ett upplägg för självstudier som passar dig. Ett schemalagt tillfälle om studieteknik ges vid terminens början på kursen Barnkultur I. När du studerar på heltid bör du räkna med en arbetstid på ca 40 arbetstimmar per vecka. Föreläsningar och seminarier är en viktig del av kunskapsförmedlingen när man studerar vid universitetet.