Tonvikt läggs på barndom som socialt konstruerat och barndomens relation till andra sociala kategoriseringar. De teoretiska perspektiven appliceras på barnkulturella exempel, främst från den kultur barn och unga möter och interagerar med i vardagen.

Denna kurs utgör även första delkursen av Barnkultur II, 30 hp.

Studieinformation

Anmälan

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.