Denna kurs utgör även första delkursen av Barnkultur II, 30 hp.

Studieinformation

  • Kursen ges: Period A, VT20
  • Studieform: Normal
  • Studietid: Dag
  • Studietakt: 100 %
  • Kursplan
  • Schema (ändringar kan ske fram till 1 månad innan kursstart)
  • Litteraturlista (265 Kb)

Anmälan

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Magnus Öhrn, magnus.ohrn@littvet.su.se

Examinator: Magnus Öhrn, magnus.ohrn@littvet.su.se

Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se