Kursen ges nästa gång vårterminen 2018.

 

Kursen belyser barns och vuxnas tolkningar av barnkultur samt problematiserar relationen mellan vuxnas intentioner med, och barns tolkningar av, barnkultur. Kursen ger grundläggande kunskaper i hermeneutik och undersöker tolkningens roll i barnkulturen genom praktisk tillämpning, receptionsstudier och barnkulturkritik.

Denna kurs utgör även den andra delkursen i Barnkultur II, 30 hp.

Kursplan

Studieform: Normal
Studietid: Dag
Studietakt: 100 %