Vidare behandlas hermeneutik och tolkningsproblematik, barns kulturvanor, barns eget skapande och barns upplevelser av kultur. I delkursen ingår även Centrum för barnkulturforsknings årliga symposium med aktuella föreläsningar inom ett särskilt barnkulturellt tema.

Denna kurs utgör också den andra delkursen av Barnkultur II, 30 hp.

Studieform: Normal
Studietid: Dag
Studietakt: 100 %

Kursen startar VT 2015.
En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen