Kursen syftar till att ge kunskap om estetiska uttryck inom barnkultur. Fokus ligger på vuxenproducerad kultur för barn i såväl konstnärlig som marknadsorienterad bemärkelse. I kursen analyseras och diskuteras estetiska uttryck såsom litteratur, scenkonst, film/TV, musik och visuell kultur för barn, utifrån praktiska exempel. Kursen ger även insikt i olika innebörder av begreppet kultur.

Denna kurs utgör också den andra delkursen av Barnkultur I, 30 hp.

 

Kursplan

Schema:

Litteraturlista:

Studieform: Normal

Studietid: Dag

Studietakt: 100 %

Kontakt: cbk@barnkultur.su.se

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen