Detta i syfte att ge kunskap om hur syn på barn och kultur präglar olika barnkulturella omgivningar, samt vilka konsekvenser detta kan medföra för nutida barndom. Samtida barnkulturpolitik utgör ett centralt element i kursen. Under kursen genomförs ett självständigt skriftligt arbete.

Denna kurs utgör den fjärde delkursen av Barnkultur I, 30 hp.