Kursen ges inte hösten 2017

 

Syftet med kursen är att problematisera centrala begrepp som barnkultur, barnsyn och barnperspektiv samt att ge kunskap om barns egna estetiska uttryck och om vuxenproducerad kultur för barn. Kursen har ett särskilt fokus på samtida barnkultur.

Kursen består av tre delkurser:

Delkurs 1, Barnkultur och barns kultur - en översikt
Delkursen introducerar ämnesområdet barnkultur och problematiserar centrala begrepp som barnkultur och barns kultur, barnsyn, barndom, barnperspektiv och barns perspektiv.

Delkurs 2, Estetiska uttryck i barn(s)kultur
Delkursen syftar till att ge kunskap om barns egna estetiska uttryck samt om vuxenproducerad kultur för barn.

Delkurs 3, Samtida barndom
Kursen diskuterar olika perspektiv på samtida barnkultur med inriktning på barns användning av media såsom tv, internet, data/tv-spel samt barn och konsumtion.

 

Kursplan

Studieform: Distans

Studietakt: 50 %