Barns lek, samspel och kamratkulturer problematiseras och diskuteras med utgångspunkt i den kultur barn möter, använder och producerar i sin vardag, såsom dataspel, film/tv, sociala medier, musik och bild. Under kursen möter du olika teoretiska perspektiv och praktiska exempel för att förstå och kunna analysera barns kulturella vardagsliv.

Denna kurs utgör också den tredje delkursen av Barnkultur I, 30hp:

 

Kursplan

Schema:

Litteraturlista:

Studieform: Normal

Studietid: Dag

Studietakt: 100 %

Kontakt: cbk@barnkultur.su.se

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen