Kursen introducerar ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barnkultur och barnsyn i historiskt kontext.

Denna kurs utgör också den första delkursen av Barnkultur I, 30 hp.

 

Kursplan

Schema:

Litteraturlista:

Kursbeskrivning:

Studieform: Normal

Studietid: Dag

Studietakt: 100 %

Kontakt: cbk@barnkultur.su.se

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.