Kursen ges som fristående kurs men ingår också i Magisterprogram i barnkultur samt i Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

Studieinformation

Anmälan och behörighet till BKK001

Särskild behörighet: 90 hp inom humaniora eller samhällsvetenskap, inklusive examensarbete om 15hp, eller motsvarande med anknytning till barn och ungdom. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska B.

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område ges på distans vt20

Kurskod: BKK100. Från VT20 ges kursen i en distansversion för Masterprogrammet i förskoledidaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

  • Kursen ges vt20: Period A-B.
  • Studieform: Distans
  • Studietid: Dag
  • Studietakt: 50%
  • Kursplan
  • Schema (publiceras senast en månad innan kursstart)
  • Litteraturlista (publiceras senast två månader innan kursstart)

Anmälan och behörighet till BKK100

Antagen till Masterprogram i förskoledidaktik.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

Examinator: Margareta Aspán, margareta@buv.su.se

Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se