Kurskod: BKK001. Kursen introducerar, belyser och problematiserar begreppet ”barnets rättigheter” med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter. Detta görs utifrån ett antal discipliner och ämnesinriktningar så som barnkultur, barn- och ungdomsvetenskap, pedagogik, psykologi och estetiska vetenskaper.

Kursen ges som fristående kurs men ingår också i Magisterprogram i barnkultur samt i Masterprogram i barn- och ungdomsvetenskap vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen.

 

Studieinformation

 • Kursen ges: Period B, ht19.
 • Studieform: Normal
 • Studietid: Dag
 • Studietakt: 100%
 • Kursplan
 • Schema (mindre justeringar kan komma att göras)
 • Kurslitteratur (264 Kb)

 

Anmälan och behörighet till BKK001

Särskild behörighet: 90 hp inom humaniora eller samhällsvetenskap, inklusive examensarbete om 15hp, eller motsvarande med anknytning till barn och ungdom. Svenska B/Svenska som andraspråk B och Engelska B.

En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.

 

 

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område ges på distans vt20

Kurskod: BKK100. Från VT20 ges kursen i en distansversion för Masterprogrammet i förskoledidaktik vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen. Denna kurs är även sökbar som fristående kurs.

 • Kursen ges vt20: Period A-B.
 • Studieform: Distans
 • Studietid: Dag
 • Studietakt: 50%
 • Kursplan

 

Anmälan och behörighet till BKK100

Svenska 3 och Engelska 6. Examen om minst 180 hp inom humanistisk eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller lärarutbildning, inklusive ett examensarbete om minst 15 hp, alternativt antagen till Masterprogram i förskoledidaktik.