Om du vill fortsätta och läsa barnkultur på avancerad nivå är du välkommen till det examensgivande magisterprogrammet i barnkultur (60 hp)

Centrum för barnkulturforskning ger också en tvärvetenskaplig kurs med titeln Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område. Denna riktar sig till dig som är magister -, master- eller forskarstuderande eller som är yrkesverksam inom olika barnrättsrelaterade områden. Vill du fördjupa dig i ämnet kan du som läst "Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område" söka fortsättningskursen Barnets bästa i barnkulturen. Båda kurserna kan ingå i det tvärvetenskapliga masterprogrammet Barnets bästa och mänskliga rättigheter som ges av Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen samt ingår i magisterprogram i barnkultur.

I vänsterspalten kan du klicka dig vidare till våra kurser på avancerad nivå.