Grundnivå

Barnkultur I (30 hp)

Barnkultur i samtid (15 hp distans)

Barnkultur III (kandidatkurs) (30 hp)

Barndom, barnsyn, barnkultur (7,5 hp. Utgör också första delkursen av Barnkultur I)

Estetiska uttryck i barnkultur (7,5 hp. Utgör också andra delkursen av Barnkultur I)

Språk och lek i barnkultur (7,5 hp. Utgör också tredje delkursen av Barnkultur I)

Barnkultur i det senmoderna samhället (7,5 hp. Utgör också fjärde delkursen av Barnkultur I)

 

Avancerad nivå

Magisterprogram i barnkultur, 60 hp

Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område (7,5 hp)

Barnets bästa i barnkulturen (7,5 hp)