Denna kurs utgör den tredje delkursen av Barnkultur I, 30hp.

Studeinformation

  • Kursen ges: Period C, HT20
  • Kursplan
  • Studieform: Normal
  • Studietid: Dag
  • Studietakt: 100 %
  • Schema (mindre justeringar kan komma att göras)
  • Kurslitteratur HT19 (494 Kb)

Anmälan

Kursen går att läsa som fristående kurs. En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen

Kontakt

Kursansvarig lärare HT20: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

Examinator: Margareta Aspán, margareta.aspan@buv.su.se

Kursadministration:Emma Lindstedt, cbk@barnkultur.su.se