Kurskod: BKI001. Kursen introducerar ämnet barnkultur och behandlar centrala begrepp som barnkultur, barnsyn, barndom och barnperspektiv. Kursen berör barndomens historia och kulturarv samt utforskar förhållandet mellan barnkultur och barnsyn i historiskt kontext.

Denna kurs utgör den första delkursen av Barnkultur I, 30 hp.

Studieinformation

  • Kursen ges: Period A, HT20
  • Studieform: Normal
  • Studietid: Dag
  • Studietakt: 100 %
  • Kursplan
  • Schema (mindre justeringar kan komma att göras)
  • Kurslitteratur HT19 (344 Kb)

Anmälan

Kursen går att läsa som fristående kurs. En direktlänk till anmälan hittar du i utbildningskatalogen.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

Examinator: Ylva Lorentzon, ylva.lorentzon@buv.su.se

Kursadministration: Studentexpeditionen, cbk@barnkultur.su.se