Alla utbildningar

Våra kurser på grundnivå

Kurserna på grundnivå är fristående i betydelsen att de inte ingår i ett program. Dock råder en tydlig uppbyggnad av kunskap avseende förståelse för och insikt i kulturyttringar för, av, med och bland barn från grundläggande till fördjupad nivå. Om du studerat Barnkultur I samt Barnkultur II och fortsätter på Barnkultur kandidatkurs kan du välja barnkultur som ditt huvudämne i en kandidatexamen.

Avancerad nivå

Om du vill fortsätta och läsa barnkultur på avancerad nivå är du välkommen till det examensgivande magisterprogrammet i barnkultur (60 hp) eller till den tvärvetenskapliga kursen Barnets rättigheter som tvärvetenskapligt område, (7.5 hp).

Kontakt

Allmän information: cbk@barnkultur.su.se

Expedition
E-post: cbk@barnkultur.su.se
Telefon: 08-163687

Besökstid/telefontid: Enligt överenskommelse.

Studievägledning
Kontakta cbk@barnkultur.su.se för information om studievägledning

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 21 A, Frescati, Stockholms universitet

Plan 4, rum 406

Postadress:
Centrum för barnkulturforskning
Stockholms universitet
106 91 Stockholm