Linnéa. Foto: Privat
Linnéa. Foto: Privat
 
Vad gör du?

Jag frilansar som illustratör, grafisk formgivare och författare. I mitt konstnärskap inriktar jag mig mot barn och unga. Jag arbetar också med att bygga lekmiljöer och utställningar för barn - tillsammans med barnboksscenografen Tor Svae och Lekplatsbolaget. Just nu arbetar jag med en stor lek - och lärutställning på Nationalmuseum, formger ett omslag till en lättläst kapitelbok till Nypon Förlag och illustrerar Welcome hotel Barkarbys nya barnsatsning.

 

När läste du på universitetet och vad har du läst?

Jag började på Stockholms universitet hösten 2008 efter en utbildning till bildberättare vid Högskolan i Gävle. Jag ville fördjupa mina kunskaper i barn och barnlitteratur och började kursen Barnkultur I. Efter barnkultur I fortsatte jag våren 2009 med Barnkultur II och hösten 2009 skrev jag min kandidatuppsats som behandlade bilder i böcker för barn.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier på CBK?

Precis som jag förväntade mig när jag började på CBK så har jag fått en fördjupad kunskap om barn och barnlitteratur. Men också mycket mer. Efter CBKs kurser har jag fått en bredare och djupare förståelse för barnkultur på flera plan. Nu hämtar jag inspiration från alla kulturuttryck i mitt skapande. Jag tycker mig också ha en annan förståelse för de olika uttrycken i barns eget kulturskapande. Efter CBK och mina studier på universitetet ser jag allt oftare världen utifrån olika perspektiv och inte minst utifrån barnens. Detta hjälper mig mycket i mitt skapande av både illustrationer och lekmiljöer. Jag tycker att CBK har gett mig en ingång till det barnkulturella fältet och en bred kunskap om vilka aktörer som finns och verkar. Detta hjälper mig att söka nya uppdrag och känna mig trygg i mötet med barnkulturskapande och skapare. Jag tycker att mina studier vid CBK är en mycket bra bas att stå på.

Övrigt

Att vara bland människor med samma intressegrund som en själv, men med olika inriktningar är oerhört värdefullt och inspirerande. Som ny universitetsstudent slogs jag av hur mycket expertis det finns att ta del av och vara en del av. Tankeväckande och professionella föreläsningar är ett av de starkaste intrycken av CBK jag bär med mig.