Vad gör du?

Jag är redaktör för tidskriften Elevhälsa, journalist på Förskoletidningen och Grundskoletidningen samt ansvarig för konferensen Flerspråkighet i fokus som vänder sig till alla i förskola och skola som möter flerspråkiga barn och elever.

 

 

När läste du på universitet och vad har du läst?

Jag har en fil kand från Kulturvetarlinjen med Kulturgeografi som huvudämne. Jag läste endast grundkursen på CBK - men det var verkligen enormt givande!

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier på CBK?

Oj - var ska jag börja? Själva kursen var inspirerande med diskussioner och föreläsningar som alla konsekvent förmedlade den barnsyn som betytt mycket för mig i mitt fortsatta arbete. Det nyfikna, kompetenta barnet som behöver lyhört bemötande av vuxna pedagoger (och andra) för att få möjlighet att undersöka världen och sig själv i samspel med andra! Om detta handlar alla mina temanummer på ett eller annat sätt vare sig det är små barn och matematik, barns rösträtt eller genusperspektivet som avhandlas! Jag försöker - när jag kan - att bevista alla inspirerande symposier. Där får jag alltid bra uppslag till reportage, teman och material för förskola, familjedaghem och grundskola! Hemsidan kollas regelbundet och er tvärvetenskapliga sammanställning har varit ovärderlig.