Madeleine. Foto: Privat
Madeleine. Foto: Privat
 
Vad gör du?

Jag arbetar just nu som generalsekreterare på Föreningen Nordens Ungdomsförbund som är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening. Vi främjar samarbete mellan unga i de nordiska länderna genom resor, seminarier, utbyten, och lokal verksamhet i hela Norden. FNUF belyser nordiska frågor och arbetar för ökad rörlighet över gränserna. Vid sidan av detta jobbar jag med ett koncept som kallas Framtidsboxen, vilket handlar om att skapa mer levande och kreativa samhällen i Sverige genom att bl.a ta tillvara unga som en resurs och använda kreativa metoder för samhällsutveckling.

När läste du på universitet och vad har du läst?

Jag tog min kandidatexamen i Statsvetenskap 2008. Under hösten 2007 läste jag barnkultur i samtid.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier på CBK?

I mitt arbete är barnperspektivet en central utgångspunkt. Detta och betydelsen av barnets perspektiv är kunskaper jag tagit med mig från CBK. Det är en utmaning att på ett bra sätt utgå från barn och ungas perspektiv, eftersom unga inte är en homogen grupp. De perspektiv jag fick med mig från CBK har varit väldigt nyttiga!