Chris. Foto: Privat
Chris. Foto: Privat
 
Vad gör du?

Jag producerar digital barnkultur - webbsidor och spel för barn. Just nu arbetar jag som barnwebbsredaktör på Sveriges Radio. Tidigare producerade jag spel åt Bolibompawebben i egen firma.

När läste du på universitetet och vad har du läst?

Jag började på Kulturvetarlinjen 2005. Med mig i bagaget hade jag en praktisk utbildning inom webbproduktion och många års erfarenhet från webbranschen som programmerare och projektledare. Under min tid på universitetet läste jag förutom till kandidat i Barnkultur även Pedagogik, Psykologi och Projektledning.

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier på CBK?

Bredden i kurserna har gett mig bra orientering i utbudet av kultur och media för barn, både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv. Ett sammanhang som jag ständigt förhåller mig till.
Grupparbeten på fältet har inspirerat mig att fortsätta ha nära kontakt med målgruppen i förutsättningslösa samtal eller mer specifika tester. Kunskaperna jag fått, inte minst i kritiskt tänkande, är till stor hjälp i en bransch där gränsen mellan reklam, underhållning och kultur är hårfin.