Mötesplats barnkultur

Formen för Mötesplats barnkultur, som tidigare ägd rum på Musikaliska två till tre gånger per termin, kommer att ändras framöver. Under våren 2019 arrangerar vi därför endast en mötesplats och återkommer därefter när vi vet mer.

För information om kommande och genomförda mötesplatser se vänsterspalten.