Mötesplats barnkultur
Mötesplats barnkultur

Under hösten 2017 är tre träffar inbokade på Musikaliska, Nybrokajen 11 i Stockholm. Entrén är gratis men föranmälan önskas. 

För anmälan och mer information kontakta susanne.rundberg@lansmusiken.nu.

Information läggs löpande ut på Musikaliskas hemsida.

 

 

Tider:

  • Klockan 16.30: Vi öppnar för mingel och enkelt fika.
  • Klockan 17.00: dags för kvällens gästtalare.
  • Cirka klockan 17.30–19.00: informell diskussion och mer mingel.

Hösten 2017

25 september: Hur kan pedagoger främja små barns delaktighet i musiksituationer?

Maria Wassrin, foto Ulf Strandberg
Foto Ulf Strandberg

Kvällens gäst är Maria Wassrin, filosofie doktor i musikdidaktik och adjunkt vid Stockholms Universitet. Föreläsningen handlar om hur man kan skapa musikaktiviteter i förskolan som främjar barns delaktighet. Hon kommer bl a att prata om hur pedagogers antaganden om barn och om musik avspeglar sig i den pedagogiska miljön. Andra frågor som tas upp är: Vilka förutsättningar krävs för barns delaktighet i musikstunder? Hur kan en musikmiljö se ut som fungerar i praktiken? Måste musik skiljas från andra uttryck och aktiviteter i förskolan? Vilka förutsättningar krävs för att barn ska kunna ”äga” sitt eget musicerande i förskolan?

 

23 oktober: El Sistema Södertälje: Musiken som medel och mål

Orkesterskolan El Sistema med rötterna i Venezuela har funnits i Södertälje i fem år och har gått från utforskande projekt till etablerad verksamhet inom Kulturskolan Södertälje. Verksamheten kännetecknas av att undervisningen är frivillig, intensiv och kostnadsfri. Barn och ungdomar får möjlighet att öka sin självkänsla och utveckla sitt sätt att uttrycka sig genom att de får regelbundna tillfällen till framträdanden, workshops och kontinuerlig undervisning. Stor vikt läggs vid att vara inkluderande och att engagera familjen och det omgivande samhället. På denna mötesplats får vi möta Eva Rehbinder, enhetschef för El Sistema Södertälje, som berättar om lärdomar och utmaningar från de första åren.

20 november: Om att arbeta med scenkonst för barn och unga med funktionsvariationer

mötesplats 20 nov_foto Ebba Theorell
mötesplats 20 nov_foto Ebba Theorell

MELO är ett kollektiv av personer med bakgrund inom musik, dans, konst och arkitektur. På denna mötesplats kommer de att dela med sig av sina erfarenheter om arbetet som de senaste åren har fokuserat på barn och unga med särskilda behov. MELO har genom flera års utforskande hittat förhållningssätt att arbeta med normbrytande funktionalitet, bland annat genom den interaktiva föreställningen Spåra (2012), Tillhet (2016) samt workshops. Sedan starten 2005 har MELO skapat sceniska verk, musik, ljudkoreografi/-arkitektur och verk för barn. De experimenterar på olika sätt med publikens roll och delaktighet i verken och laborerar med förhållandet publik/aktör och scenrum/publikplats. Gruppen består av Melina Mastrotanasi, Sara Soumah, Andrea Fantuzzi, Ola Hjelmberg och Isa-Maria Kvensler.