Projektet tar avstamp i Astrid Lindgrens berömda tal ”Aldrig våld!” från 1978 och undersöker genom skrift, samtal och teater hur barns rättigheter tas tillvara i Sverige idag. Från Centrum för barnkulturforskning medverkar Margareta Aspán och Malena Janson.

Mer information om projektet finns här.

Seminarieserie i oktober

Som en del av projektet presenteras en seminarieserie om barn och våld under ledning av Centrum för barnkulturforsknings tidigare föreståndare professor Karin Helander och Rebecca Örtman, regissör och dramatiker, konstnärlig ledare på Dramaqueen (tidigare RATS teater). 5, 12 och 19 oktober äger samtalen rum och de kommer även att filmas och vara möjliga att ta del av i efterhand. Mer information om seminarieserien här.