Barn och ungdomar får möjlighet att öka sin självkänsla och utveckla sitt sätt att uttrycka sig genom att de får regelbundna tillfällen till framträdanden, workshops och kontinuerlig undervisning. Stor vikt läggs vid att vara inkluderande och att engagera familjen och det omgivande samhället. På denna mötesplats får vi möta Eva Rehbinder, enhetschef för El Sistema Södertälje, som berättar om lärdomar och utmaningar från de första åren.

 

Om mötesplats barnkultur

Välkommen till Mötesplats barnkultur – en informell mötesplats för dig som arbetar med barnkultur eller bara är intresserad! Länsmusiken, Danskonsulenterna i Stockholms stad och län samt Centrum för Barnkulturforskning vid Stockholms universitet står bakom denna satsning som pågått med regelbundna träffar sedan våren 2012.

Träffarna är gratis men föranmäl dig gärna till: susanne.rundberg@lansmusiken.nu.

Läs mer här.