Vad gör du?

Jag arbetar som handläggare på Stockholms Kulturförvaltning där jag handlägger scenkonst för barn och unga.

När läste du på universitet och vad har du läst?

Jag läste på Stockholms universitet mellan 2003 och 2007. Jag har läst Kulturvetarlinjen med Barnkultur som huvudämne(upp till magisternivå) och Litteraturvetenskap som breddningsämne(till kandidatnivå).

På vilket sätt har du haft nytta av dina studier på CBK?

Jag har haft stor nytta av studier, kurser, kontakter och nätverk från CBK på många sätt. Grundkursen på CBK gav just en grundkunskap inför övriga kurser. Övriga terminer på CBK var mycket användbara då man som student i viss mån kunde välja inriktning själv. Jag har i mitt yrkesliv haft stor nytta av kunskaperna om barnperspektiv/barnsperspektiv, barndomsdiskurser, receptionsstudier, m.m. m.m. Jag har även förstått att ha läst upp till magisterkursen på CBK har gett mig fördelar på arbetsmarknaden; CBK och föreståndare Karin Helander har ett gott renommé.